CRIB BUMPER PAD / PROTECTOR DE CUNA / PINK (LCC705-0)

Item Number: 33729

Weight: 2

Price: $24.99


Product Description

Crib bumper pad for standard crib size (28” x 52”). Protector para cuna de tamaño standard (28” x 52”).
Item Number: LCC705-0
Manufacturer: La Canastilla Cubana